मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्

महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार साँझ नीतिको समीक्षा गरेका हुन् । मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षाको पूर्ण पाठ तल हेर्नुहोस् ।

मौद्रिक नीतिको PDF
Click here
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *